Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - Πρακτικός Οδηγός Ανώνυμων Εταιρειών (Έκδοση 13η, 2 Τόμοι) +CDROM

Λογιστικά

Συγγραφέας: Ηλιόκαυτος Δημήτρης,

Eκδόσεις :
Ημ. Έκδοσης:06/2011

Τιμή : 100,00 € (Με ΦΠΑ: 6,50%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

Μόλις κυκλοφόρησε η νέα εκδοση σε δύο τόμους με CD ROM Yποδειγμάτων του βιβλίου «ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε.» του ΔHMHTPH I. HΛIOKAYTOY, Πτυχιούχου A.Σ.O.E.E., Oικονομικού και Φορολογικού Συμβούλου, ενημερωμένη με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι το Μάϊο του 2011. Στην έκδοση αυτή ο συγγραφέας μεταφέρει την μακροχρόνια επιστημονική και πρακτική εμπειρία του πάνω σε θέματα Αν. Εταιρειών προσπαθώντας να ενημερώσει απλά και πρακτικά, τον καθέναν ενδιαφερόμενο πάνω στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αν. Εταιρείες κατα τη σύσταση και λειτουργία τους. Tα πολλαπλά παραδείγματα και υποδείγματα που περιέχονται σε αυτή την έκδοση καλύπτουν όλες σχεδόν τις διαδικασίες από τη σύσταση, μετατροπή, λειτουργία, φορολογία καθαρών κερδών - μερισμάτων και αμοιβών μελών Δ.Σ., διάλυση, εκκαθάριση, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, μεταβιβάσεις μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. (προσδιορισμό της πραγματικής αξίας λόγω πώλησης ή γονικής παροχής και κληρονομιάς) φορολογία αυτών κ.λπ. Ειδικότερα στην έκδοση αυτή περιλαμβάνεται CD ROM με 160 υποδείγματα εγγράφων καθώς και τα παρακάτω θέματα που έχουν σχέση με: • Διαδικασίες σύστασης Α.Ε. μέσω της υπηρεσίας «ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ». • Mετατροπή A.E. σε E.Π.E. και Ο.Ε. βάσει του Κ.Ν. 2190/20 (πλήρη σειρά υποδειγμάτων). • Φορολογία καθαρών κερδών και μερισμάτων Α.Ε. διαχειριστικών χρήσεων από 2010 και μετά. • Επιβολή ειδικού ετήσιου φόρου επί της αξίας των ακινήτων ιδιοκτησίας ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών με μικρή ή μη δραστηριότητα στην Ελλάδα και με Ανώνυμους Εταίρους. • Μειωση μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων. • Εφαρμογή Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) βάσει του Ν. 3419/2005. • Εκλογή και θητεία μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών ως και ευθύνη αυτών. • ¶κυρες και ακυρώσιμες αποφάσεις των Γ.Σ. και τρόπος αντιμετώπισης αυτών. • Πράξεις και στοιχεία υποβαλλόμενα σε Δημοσιότητα των Α.Ε. και τρόπος πραγματοποίησηςαυτών. •Ενδοομιλικές συναλλαγές από φορολογικής πλευράς. • Κυπριακές εξωχώριες εταιρείες και φορολογία αυτών. • Αυτοέλεγχος - περαίωση. • Υπογραφή φορολογικών δηλώσεων από λογιστές και ευθύνη αυτών για την εγκυρότητα τωνδηλωμένων στοιχείων. • Πίνακας φορολογικής αναμόρφωσης κερδών επιχειρήσεων (σύνταξη, υπογραφή αυτής από το λογιστή και χρόνος υποβολής της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.). • Αδικήματα φοροδιαφυγής για τη μη απόδοση φόρων, τελών και εισφορών. • Νέα φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα βάσει του Ν. 3908/2011. • Πλήρη σειρά υποδειγμάτων διαφόρων φορολογικών δηλώσεων, πρακτικών Δ.Σ., Γ.Σ. και Ανακοινώσεων Αν. Εταιρειών. • Kωδικοποίηση των N. 2190/20, 1297/72, 2166/93 των άρθ. 17 - 31 του Ν. 1676/86, 3419/05, 2578/98 και του A.N. 148/68.

Σελίδες:
ISBN: 9789609809634

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ