Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - Μειοδοτικό Σύστημα Ανάθεσης Δημοσίων Έργων- Κατάργηση Μαθηματικού Τύπου (Ν. 3263/2004 ΦΕΚ Α' 179/2004)

Λογιστικά

Συγγραφέας: Καραναστάσης Μάρκος,

Eκδόσεις :
Ημ. Έκδοσης:00/2005

Τιμή : 14,35 € (Με ΦΠΑ: 6,50%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

Με τις διατάξεις του Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α''/28.09.2004) καταργείται ο μαθηματικός τύπος (άρθρο 2 Ν. 2576/1998) και θεσπίζεται το σύστημα του μειοδοτικού διαγωνισμού, καταργούνται οι Επιτροπές Εισήγησης για ανάθεση και οι αρμοδιότητές τους περιέχονται στις Επιτροπές Διαγωνισμού, όπως ίσχυε παλαιότερα. Επίσης, θεσπίζεται χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης, η υπέρβαση του οποίου δίνει τη δυνατότητα στον κύριο του έργου να ανακαλέσει την διακήρυξη και να επαναπροκηρύξει το έργο. Τέλος, λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή των υπερβολικών εκπτώσεων όπως είναι π.χ. οι μεγάλες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης που καταπίπτουν ως ποινική ρήτρα σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή αύξηση των ποινικών ρητρών σε βάρος του αναδόχου για την υπαίτια καθυστέρηση των εργασιών της εργολαβίας, η υποχρεωτική έκπτωσητου αναδόχου αν συντρέχουν ορισμένες σοβαρές προϋποθέσεις κ. λπ. Εν όψει όλων των ως άνω κρίθηκε αναγκαία η έκδοση αντίστοιχου συμπληρώματος του Βιβλίου Έργα - Δημόσια - Περιφερειακά - Νομαρχιακά και Δημοτικά και Κοινοτικά για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Σελίδες: 88
ISBN: 1009607637830

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ