Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)- Ανάλυση και Ερμηνεία - Τα Αποθέματα των Επιχειρήσεων - Απογραφή και Αποτίμηση

Λογιστικά

Συγγραφέας: Σακελλης Εμμανουήλ,

Eκδόσεις : ΒΡΥΚΟΥΣ
Ημ. Έκδοσης:01/2013

Τιμή : 45,00 € (Με ΦΠΑ: 6,50%)

Τιμή Καταλόγου : 50,00 €

Όφελος : 5,00 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
(Αγορές, Πωλήσεις, Διακίνηση, Λογιστική, Κοστολόγηση, Αποτίμηση)

ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΦΑΣ
σε συνδυασμό με
-  το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
-   τον ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-   τα ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
    Η νέα αυτή εργασία δίνει απαντήσεις στα σοβαρά θέματα που γεννώνται από την εφαρμογή του νέου ΚΦΑΣ:
-   Πως θα λειτουργούν οι αποθήκες εμπορευμάτων, πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων εξωλογιστικά.
-    Πως θα λειτουργεί ο λ/σμός 94 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ» σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ και πως θα συνδέονται οι αποθήκες αποθεμάτων με τη Γενική Λογιστική του Ε.ΓΛΣ.
-    Πως θα γίνεται η κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων εξωλογιστικά σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ και το Ε.ΓΛΣ και πως θα ελέγχεται το κόστος παραγωγής με βάση τους λ/σμούς της Γενικής Λογιστικής.
-    Παρουσιάζονται ολοκληρωμένες πρακτικές εφαρμογές για την εξωλογιστική κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων : μαζικής παραγωγής, εξατομικευμένης παραγωγής και κατασκευαζόμενων έργων.
-    Πως θα γίνεται η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων με βάση τις νέες διατάξεις του ΚΦΑΣ, του Ε.ΓΛΣ και του                        Ν. 2190/1920 και υπόδειξη των λογιστικών εγγραφών που συνδέονται με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων

 

Σελίδες: 808
ISBN: 1009607647556

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ