Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2015

Λογιστικά

Συγγραφέας: ASTbooks,

Eκδόσεις : ASTbooks
Ημ. Έκδοσης:08/2015

Τιμή : 49,50 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 55,00 €

Όφελος : 5,50 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Η ομαλή διεκπεραίωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την φορολογική και λοιπή νομοθεσία, αποτελεί κομβικό σημείο στην καθημερινότητα του επαγγελματία λογιστή – φοροτεχνικού.

Οι συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία και το πλήθος των υποχρεώσεων, συνθέτουν ένα πολύπλοκο και απαιτητικό πλαίσιο εργασίας.

 Το βιβλίο μας «Οδηγός Φορολογικών και Λοιπών Υποχρεώσεων», το οποίο είναι ενημερωμένο με την ΠΟΛ.1125/16.6.2015, συγκεντρώνει και αναλύει διεξοδικά το σύνολο αυτών των υποχρεώσεων, με σκοπό να αποτελέσει ένα εύχρηστο εγχειρίδιο για την παρακολούθηση των προθεσμιών και των αντίστοιχων κυρώσεων και προστίμων.

 Στο βιβλίο ακολουθείται μια συγκεκριμένη δομή ανάλυσης για την κάθε υποχρέωση (φόρο, τέλος, κ.λπ.), η οποία έχει την ακόλουθη μορφή:

 α) Περιγραφή της υποχρέωσης

β) Υπόχρεοι

γ) Ειδικά θέματα φορολογικής αντιμετώπισης

δ) Χρόνος υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης

ε) Χρόνος καταβολής του αντίστοιχου φόρου, τέλους, κ.λπ.

στ) Πρόστιμα – κυρώσεις για την υποβολή της δήλωσης και την καταβολή της υποχρέωσης

ζ) Παραδείγματα

 Ο «Οδηγός Φορολογικών Υποχρεώσεων», περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια και δυο παραρτήματα. Συγκεκριμένα:

 Στο Κεφάλαιο 1, αναλύονται διεξοδικά οι φόροι και οι υποχρεώσεις εισοδήματος. Παρακρατούμενοι φόροι, Προκαταβλητέοι φόροι, Φορολογικές δηλώσεις, Λοιπές υποχρεώσεις από την φορολογία εισοδήματος.

 Το Κεφάλαιο 2, περιέχει τους φόρους και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την κατοχή, την μεταβίβαση και την απόκτηση Περιουσίας.

 Στο Κεφάλαιο 3, περιλαμβάνονται οι λοιπές φορολογίες και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Λοιποί φόροι και τέλη, Φόροι πλοίων, Χαρτόσημο.

Στο Κεφάλαιο 4, αναλύονται οι υποχρεώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα που έχει ο φορολογούμενος. Παροχή πληροφοριών προς την Διοίκηση, Ενδοομιλικές Συναλλαγές, Συγκεντρωτικές Καταστάσεις.

 Στο Κεφάλαιο 5, περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από τον Φ.Π.Α. (Δήλωση ΦΠΑ, Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, κ.λπ.) και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών σχετικά με την εργατική νομοθεσία. (Έντυπα ΣΕΠΕ & ΟΑΕΔ, ΑΠΔ, Ασφαλιστικές εισφορές)

 Στο Παράρτημα Α, παρατίθενται οι διατάξεις που αφορούν τα πρόστιμα και τις κυρώσεις για τις παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

 Στο Παράρτημα Β, παρατίθενται οι διατάξεις που αφορούν τα πρόστιμα και τις κυρώσεις για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

 Σημειώνουμε ότι το βιβλίο μας συνοδεύεται από CD, στο οποίο περιέχονται τα έντυπα δηλώσεων απόδοσης των εξεταζόμενων φόρων, καθώς και σχετικές διατάξεις και νομοθεσία.

Σελίδες: 688
ISBN: 1009607649857

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ