Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2016

Λογιστικά

Συγγραφέας: ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,

Eκδόσεις : TAXADVISORS
Ημ. Έκδοσης:03/2016

Τιμή : 25,00 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 50,00 €

Όφελος : 25,00 €(-50%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Περιεχόμενα

 ·         Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

·         Φορολογία μισθωτής εργασίας και συντάξεων. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

·         Παροχές σε είδος. Ποιες από τις παροχές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία.

·         Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια).

·         Φορολογία όσων απέκτησαν εισόδημα από εργασιακή σχέση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. (διανομή φυλλαδίων, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάστασης κ.λπ.).

·         Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, μείωση συντελεστή για τους νέους επαγγελματίες.

·         Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια. Φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος, των επεκτάσεων και βελτιώσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή.

·         Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων.

·         Μειώσεις φόρου (Γενική μείωση φόρου για όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία – συντάξεις. Μειώσεις φόρου λόγω ιατρικών δαπανών, δωρεών και αναπηρίας).

·         Τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

·         Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

·         Επισφαλείς απαιτήσεις.

·         Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

·         Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία

·         Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών.

·         Πότε αποκτάται το εισόδημα από τους εταίρους – μετόχους προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

·         Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

·         Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

·         Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

·         Προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Σε ποια νομικά πρόσωπα αλλάζουν οι συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος.

·         Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε αυτή ασκείται ατομικώς είτε εταιρικώς.

·         Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών.

·         Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.

·         Όλες οι θέσεις της Διοίκησης για τις επιχειρηματικές δαπάνες

·         Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

·         Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού.

·         Περιουσιακά στοιχεία αντικείμενο χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Παραδείγματα.

·         Αποτίμηση (επιμέτρηση) αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων. Απαλλαγή από την απογραφή. Χρηστικοί πίνακες.

·         Φορολογία εισοδήματος αγροτών. Παραδείγματα.

·         Παράδειγμα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων επιχείρησης που τηρεί το απλογραφικό λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.

·         Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.

·         Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος, της προκαταβολής φόρου και του συνολικού ποσού για καταβολή. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος. Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά το τέλος επιτηδεύματος.

·         Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.

·         Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων.

·         Σύνταξη του προσαρτήματος.

·         Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου.

·         Παραδείγματα φορολογίας και διάθεσης των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Σελίδες: 376
ISBN: 9786188087187

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ