Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

Λογιστικά

Συγγραφέας: ΦΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,

Eκδόσεις : PROSVASIS
Ημ. Έκδοσης:06/2016

Τιμή : 54,00 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 60,00 €

Όφελος : 6,00 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Στο βιβλίο αυτό συνοπτικά:

- Εξηγούνται οι λογιστικές καταστάσεις βάσει ΕΛΠ

- Γίνεται συνολική παρουσίαση λογιστικού σχεδίου

- Εξηγείται τί είναι και πώς λειτουργούν τα παράγωγα

- Δίνονται κατευθύνσεις για τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

- Αναφέρεται διεξοδικά η ενοποίηση των λογιστικών καταστάσεων και δίνεται η ερμηνεία της ενοποίησης βάσει ΕΛΠ

- Παρουσιάζεται η μέθοδος ποσοτικής ολοκλήρωσης με παραδείγματα, με απλό και  κατανοητό τρόπο

- Επεξηγείται ο μηχανισμός κατάστρωσης ταμειακών ροών

- Εξηγούνται η αποτίμηση προϊόντων και η έννοια της επιμέτρησης

- Διατίθενται πίνακες μετατροπής και με παρούσα αξία (NPV) και με ράντες

- Επεξηγείται ο τρόπος καταχώρισης των συναλλαγματικών διαφορών

- Συσχετίζεται το ΕΓΛΣ με τα ΕΛΠ

- Με παραδείγματα δείχνεται η μετάβαση σε διόρθωση λογιστικών μεταγραφών

- Παρατίθενται επεξηγηματικές σημειώσεις για την αναβαλλόμενη φορολογία

- Περιέχεται δείγμα προσαρτήματος

Πιο αναλυτικά:

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο έργο γύρω από τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Περιλαμβάνει θεματικά τις διατάξεις του Ν.4308/2014, ακολουθούμενες ερμηνευτικά από τη σχετική Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ, τις βασικότερες διατάξεις των σχετικών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), στα οποία ο νόμος παραπέμπει ερμηνευτικά, καθώς και πολλά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα που καλύπτουν το σύνολο των διατάξεων του νόμου.

Παραθέτει και επεξηγεί αναλυτικά τον μηχανισμό κατάστρωσης της νέας προβλεπόμενης από το νόμο κατάστασης χρηματοροών (ταμειακών ροών).

Πραγματεύεται με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και τις διατάξεις του Ν.4308/2014 περί «ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων», επεξηγώντας τον μηχανισμό ενοποίησης.

Επίσης, περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο παράδειγμα μετάπτωσης (πρώτης εφαρμογής) από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση το ΕΓΛΣ σε αυτές με βάση τα νέα ΕΛΠ χωρίς τη χρήση λογαριασμών αναβαλλόμενης φορολογίας, αλλά και με τη χρήση τέτοιων λογαριασμών.

Επιπλέον, στο Παράρτημα του βιβλίου περιλαμβάνονται μετά από κάθε μη αποτιμητική λογιστική διάταξη του Ν.4308/2014 οι σχετικές παράγραφοι της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών 1003/2014.

Τέλος, παρατίθενται πίνακες εύρεσης της παρούσας αξίας προ εξοφλούμενων μελλοντικών ποσών (απλών, αλλά και ληξιπρόθεσμων ραντών).

 Το βιβλίο είναι σχεδιασμένο για να αποτελέσει τον απόλυτο οδηγό του λογιστή, αναλύοντας τα ΕΛΠ με τη σειρά νόμος - παράγραφος - εγκύκλιος, έτσι ώστε να βλέπει ο ενδιαφερόμενος άμεσα την ερμηνεία και το πώς πρέπει να εργαστεί στη συνέχεια.

Σελίδες: 742
ISBN: 9789606869372

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ