Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Εργασιακά - ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ 2017

Εργασιακά

Συγγραφέας: ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

Eκδόσεις : ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ
Ημ. Έκδοσης:09/2017

Τιμή : 67,50 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 75,00 €

Όφελος : 7,50 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Εξαντλημένο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Είναι ένας τόμος με 3 CD-ROM που περιέχουν την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση τις κατ’ άρθρο διατάξεις που διέπουν την Εργασιακή Νομοθεσία, αλλά και την Ασφαλιστική και Συνταξιοδοτική, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τους Νόμου 4472/2017, τον πρόσφατο Νόμο του Σεπτεμβρίου 4488/2017 και όλες τις σχετικές εγκυκλίους και Υπουργικές αποφάσεις μέχρι σήμερα.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

ΝΟΜΟΣ 4488/9/2017: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις:

ΜΕΡΟΣ Α΄: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου, εφαρμοστικές διατάξεις του Νόμου 4387/2016 και άλλες διατάξεις με τις τροποποιήσεις που επήλθαν κατ’ άρθρο με το Νόμο 4488/2017.

ΜΕΡΟΣ Β΄: Εργασιακές ρυθμίσεις: Καταχώρηση αλλαγής ή τροποποιήσεις στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνι­κού έργου. Ηλεκτρονική αναγγελία αποχώρησης μισθωτού. Αποκλει­σμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ʼλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄: Κατευθυντήριες – Οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

ΜΕΡΟΣ Ε΄: Οργάνωση και λειτουργία νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας» (Σ.Κ.Λ.Ε.).

ΝΟΜΟΣ 4472/2017: ΜΕΡΟΣ Α΄: Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου, τροποποίηση διατάξεων του Νόμου 4387/16 και μέτρα κοινωνικής στήριξης.

ΜΕΡΟΣ Β΄: Εργασιακές ρυθμίσεις. ΜΕΡΟΣ Γ΄: Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας.

ΜΕΡΟΣ Δ΄: Ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας και του ελέγχου στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, των αιρετών αντιπροσώπων της και του ελέγχου στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, των αιρετών αντιπροσώπων της βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΜΕΡΟΣ Ε΄: Διατάξεις αρμοδιότητας των Υπουργείων: α) Οικονομίας και Ανάπτυξης, β) Ψηφιακής Πολιτική, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, γ) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δ) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ε) Δικαιοσύνης, Δια­φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στ) Οικονομικών, ζ) Υγείας, η) Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ι) Υποδομών και Μεταφορών.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄: Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021.

ΜΕΡΟΣ Η΄: α) Μεταρρύθμιση Ασφ/κού και Συνταξιοδοτικού Συστήματος. β) Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών. γ) Ρυθμίσεις ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα. δ) Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). ε) Τροποποίηση διατάξεων Ε.Τ.Ε.Α. και ρυθμίσεις πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στ) Παροχές προνοιακές ηλικιωμένων και υπερηλίκων. ζ) Ρυθμίσεις οφειλών.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

 

Σελίδες: 735
ISBN: 9786185247454

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ