Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Λογιστικά

Συγγραφέας: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

Eκδόσεις : ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ
Ημ. Έκδοσης:11/2017

Τιμή : 49,50 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 55,00 €

Όφελος : 5,50 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Είναι ένας τόμος με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περι­λαμβάνει με ανάλυση κατ’ άρθρο τις διατάξεις του Νόμου 4495/2017 περί Ελέγχου και Προστασίας του Δομημένου Περιβάλλοντος, Πλαίσιο Δόμησης, Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, Έλεγχος υλοποίησης χωρικού σχεδιασμού, Κοινόχρηστοι χώροι και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο.

Ο τόμος χωρίζεται σε 5 μέρη και αναλυτικά περιλαμβάνει:

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Κεφ. Α΄: Υπηρεσίες ελέγχου δόμησης – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες.

Κεφ. Β΄: Συλλογικά όργανα ελέγχου δομημένου περιβάλλοντος.

Κεφ. Γ΄: Επιτροπή εξέτασης προσφυγών αυθαιρέτων και επιτροπή προσβασιμότητας.

Β΄ ΜΕΡΟΣ: Πλαίσιο δόμησης: Κεφ. Α΄: Διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών – Κατηγορίες αδειών.

Κεφ. Β΄: Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου: Συμπλήρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας. Έκδο­ση Πιστοποιητικών. Έλεγχος στοιχείων ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. Έλεγχος και καταγραφή δόμησης.

Γ΄ ΜΕΡΟΣ: Έλεγχος υλοποίησης χωρικού σχεδιασμού, κοινόχρηστοι χώροι και περιβαλ­λοντικό ισοζύγιο: Επίσπευση του χωρικού σχεδιασμού. Τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Περιοχές αυξημένης επιβάρυνσης συντελεστή. Τίτλος εισφοράς περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

Δ΄ ΜΕΡΟΣ: Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης: Κεφ. Α΄: Μέτρα πρόληψης αυθαί­ρετης δόμησης: Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεο­δομικές παραβάσεις. Απαγόρευση σύνδεσης αυθαιρέτων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας. Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευών. Απαγόρευση υπαγωγής.

Κεφ. Β΄: Μηχανισμοί κατά της αυθαίρετης δόμησης.

Κεφ. Γ΄: Αντιμετώπιση αυθαιρέτων που έχουν συντελεσθεί μετά την 28/7/2011.

Κεφ. Δ΄: Αντιμετώπιση αυθαιρέτων που έχουν συντελεσθεί πριν από την 28/7/2011: Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση. Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου. Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Συμψηφισμός καταβλη­θέντων προστίμων. Υπαγωγή αυθαιρέτων για τα οποία εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης.

Κεφ. Ε΄: Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων που έχουν συντελεσθεί πριν από την 28/7/2011: Αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων δημόσιου ενδιαφέροντος. Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό και διατηρητέο κτίριο. Αυθαίρετες κατασκευές πλησίον γραμμών υψηλής τάσης, τουριστικών εγκαταστάσεων, Σταυλικών εγκαταστάσεων, μονάδων υδατοκαλλιέργειας και δημόσιων ιχθυοτροφείων.

Ε΄ ΜΕΡΟΣ: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΠΑΡΕΧΕΤAI ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σελίδες: 357
ISBN: 9786185247515

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ