Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - ΙΚΕ - Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογιστικά

Συγγραφέας: ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ,

Eκδόσεις : ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ
Ημ. Έκδοσης:11/2017

Τιμή : 62,10 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 69,00 €

Όφελος : 6,90 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Είναι ένας τόμος (620 σελίδες) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περι­λαμβάνει με ανάλυση τις διατάξεις του Νόμου 4072 ενημερωμένες μέχρι σήμερα.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Α) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.):

1) Ίδρυση εταιρείας – Διαχείριση και εκπροσώπηση, οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας – Συνέλευση εταίρων – Αποφάσεις. 2) Εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων – Σχέσεις εταίρων με την εταιρεία και μεταξύ τους. 3) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Διανομή Κερδών – Έλεγχος. 4) Λύση εκκαθάριση – Μετατροπή – Συγχώνευση. 5) Μετατροπή Ι.Κ.Ε. σε άλλη εταιρική μορφή και αντιστρόφως.

Β) Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες:

1) Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.): Σύσταση εταιρείας – Επωνυμία – Δημοσιότητα – Λήψη αποφάσεων – Διαχείριση – Κέρδη και ζημιές – Εξουσία εκπροσώπησης – Ευθύνη εταίρων – Λύση εταιρείας – Έξοδος εταίρου – Εκκαθάριση – Παραγραφή.

Γ) Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) Σύσταση εταιρείας – Εταιρική επωνυμία – Δημοσιότητα – Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων – Πράξεις ανταγωνισμού – Κέρδη και ζημιές – Ευ­θύνη ετερόρρυθμου εταίρου – Λύση εταιρείας – Μετατροπή Ε.Ε. σε Ο.Ε. και αντιστρόφως – Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία.

Δ) Αφανής Εταιρεία: Έννοια αφανούς εταιρείας – Εισφορά αφανούς εταίρου – Διαχείριση – Κέρδη και ζημιές – Λύση και εκκαθάριση – Πτώχευση εταίρου.

Ε) Κοινοπραξία: Εφαρμοζόμενες διατάξεις – Μεταβατικές διατάξεις.

ΣΤ) Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις:

1) Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη των απαιτήσεων.

2) Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

3) Πτωχευτικός Κώδικας έως και το Ν. 4472/2017: Η κήρυξη της πτώχευσης – Συνέπειες της πτώχευσης – Όργανα της πτώχευσης – Εξέλεγξη των πιστώσεων – Διαδικασία συνδιαλ­λαγής – Σχέδιο αναδιοργάνωσης – Η εκκαθάριση τα περιουσίας του οφειλέτη και η διανομή – Περάτωση πτώχευσης – Ποινικές διατάξεις.

4) Διευκρινήσεις από το Γ.Ε.ΜΗ. για τη διαδικασία διαγραφής εταιρειών μετά τη διαδι­κασία λύσης – εκκαθάρισης.

5) Το φορολογικό πλαίσιο: α) Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. β) Φορολογία εισο­δήματος νομικών προσώπων. γ) Θέματα φορολογίας Κεφαλαίου: i) Φορολογία Κλη­ρο­νομιών – Δωρεών – Γονικών Παροχών, ii) Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων. iii) Ο Εξωδι­καστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (ΠΟΛ: 1124/2017).

Τέλος εμπεριέχει Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 ενημερωμένος έως και το Ν. 4472/2017.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Σελίδες: 620
ISBN: 9786185247522

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ