Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Μάνατζμεντ - Σύγχρονα επιχειρησιακά συστήματα

Σύγχρονα επιχειρησιακά συστήματα

Σύγχρονα επιχειρησιακά συστήματα

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και συστήματα επιχειρησιακών πόρων (ERP)

βαθμολογήστε το βιβλίο

Συγγραφέας: Στεφάνου Κωνσταντίνος Ι.

Eκδόσεις : Εκδόσεις Αθανάσιου Αλτιντζή
(Ημ. Έκδοσης: 12/2017 )

Τιμή : 31,50 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 35 €

Όφελος : 3,50 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Κυκλοφορεί

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

Τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων επεξεργάζονται δεδομένα με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατάλληλων για κάθε περίπτωση εφαρμογών και παρέχουν πληροφορίες με σκοπό την ορθή λήψη αποφάσεων από τους χρήστες τους. Αποτελούνται από τα βασικά συστατικά τους στοιχεία, τα κυριότερα των οποίων είναι, πρώτον, το υλικό μέρος τους, δηλαδή οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γενικότερα το hardware και, δεύτερον, το λογισμικό ή software. Στα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, και τα συστήματα επιχειρησιακών πόρων (ERP - Enterprise Resource Planning), τα συστήματα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM - Customer Relationship Management), διαχείρισης σχέσεων με προμηθευτές (SRM- Supplier Relationship Management), διαχείρισης εφοδια- στικής αλυσίδας (SCM - Supply Chain Management), διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών (BPM -Business Process Management) και τα συστήματα επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence). Τα συστήματα ERP αναφέρονται στην αναδιοργάνωση (σύμφωνα με ενσωματωμένες προδιαγραφές του λογισμικού) και στην παρακολούθηση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών μιας οντότητας. Αποτελούν τον κορμό, τη βάση των επιχειρησιακών συστημάτων. Τα συστήματα CRM αναφέρονται στη διαχείριση των σχέσεων των πελατών ενός οργανισμού και τα συστήματα SRΜ στη διαχείριση των σχέσεων με τους προμηθευτές. Τέλος, τα συστήματα SCM αναφέρονται στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με άλλα λόγια, στη συνεργασία, στο συντονισμό και στην αριστοποίηση των λειτουργιών ενός δικτύου συνδεδεμένων-συνεργαζομένων επιχειρήσεων, ώστε οι πρώτες ύλες από διαφορετικούς προμηθευτές να συγκεντρωθούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις βιομηχανικών επιχειρήσεων, να μετασχηματισθούν σε τελικά προϊόντα και εν συνεχεία να συγκεντρωθούν, να μεταφερθούν, και να πωληθούν στους διάφορους πελάτες σε όλον τον κόσμο.

Σελίδες: 456
ISBN: 978-960-9465-27-4 Μαλακό εξώφυλλο