Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2016

Λογιστικά

Συγγραφέας: ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ,

Eκδόσεις : ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ
Ημ. Έκδοσης:03/2016

Τιμή : 62,10 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 69,00 €

Όφελος : 6,90 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει:

1. Προϋπολογισμός – Οικονομική Διαχείριση. Ρυθμίσεις για το Δημο­σιο­νομικό Συμβούλιο.

2. Γενικές διατάξεις δημοσιονομικού πλαισίου, αρμοδιότητες, κανόνες, μεσοπρόθεσμη στρατηγική: Αρμοδιότητες οργάνων. Δημοσιονομικοί κανόνες – Διαρθρωτικός μηχανισμός. Μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική.

3. Ετήσιοι προϋπολογισμοί – Κατάρτιση και έγκριση: Κρατικός προϋπολογισμός. Προϋπολογισμός λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

4. Εκτέλεση προϋπολογισμών και Μηχανισμοί παρακολούθησης: Προληπτικός έλεγχος δαπανών και εσόδων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ρυθμίσεις για την κεντρική διοίκηση. Προϋπολο­γισμός δημοσίων επενδύσεων – Ανακατανομές πιστώσεων έργων, ανάληψη υποχρεώσεων, εκτέλεση προϋπολογισμού. Είσπραξη εσόδων. Έλεγχος δαπανών. Έκδοση – εξόφληση τίτλων πληρωμής. Πάγιες προκαταβολές. Διαχείριση και έλεγχος πόρων της Ε.Ε. Διαχείριση χρέους και εγγυήσεων. Συμβάσεις για λογαριασμό του δημοσίου. Ρυθμίσεις για τους λοιπούς φορείς της Κυβέρνησης. Σύσταση Υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α, Δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Δημόσιοι υπόλογοι.

5. Λογιστική – Δημοσιονομικές Αναφορές: Γενικές ρυθμίσεις για όλους τους φορείς της Γενικής κυβέρνησης – Ρυθμίσεις για την κεντρική διοίκηση.

6. Εσωτερικός, Λογιστικός και εξωτερικός έλεγχος.

7. Κυρώσεις: Γενικές Ρυθμίσεις για όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, και τους λοιπούς φορείς.

8. Καταργούμενες, Μεταβατικές και Λοιπές Διατάξεις: Θέμα και ορισμοί. Λογιστικά συστήματα και Στατιστικές Προγνώσεις. Αριθμητικοί Δημοσιο­νομικοί κανόνες. Μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια.

9. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Σύσταση Υπηρεσιών και πεδίο εφαρμογής ελέγχου. Είδη και διαδικασία ελέγχου.

Τέλος περιλαμβάνει επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων: Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τουρισμού.

ΠΑΡΕΧΕΤAI ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σελίδες: 530
ISBN: 9789609764421

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ