Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2016 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015)

Λογιστικά

Συγγραφέας: Σγουρινάκης , Μιχελινάκης , Στεφανής,

Eκδόσεις : ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ημ. Έκδοσης:06/2016

Τιμή : 9,00 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

 Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, που αφορούν το φορολογικό έτος 2015, κυκλοφορούν για έβδομη συνεχόμενη χρονιά ως ετήσια περιοδική έκδοση.

Στις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ παρουσιάζονται όλοι οι κωδικοί του νέου ενιαίου εντύπου Ν με οδηγίες συμπλήρωσης, σχόλια, σχετικές φορολογικές διατάξεις, καθώς και καταγραφή όλων των, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομισθούν.

Αναλύονται με επεξηγήσεις και παραδείγματα τα παρακάτω ζητήματα:

- Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (AΕ, EΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

- Εκπιπτόμενες δαπάνες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Βασικές αρχές. Χειρισμός τόκων δανείων από τρίτους, μη καταβλημένων ασφαλιστικών εισφορών, τεκμαρτού μισθώματος, δαπανών που εξοφλήθηκαν με μη τραπεζικό μέσο. Δαπάνες και συναλλαγές με οντότητες σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

- Η φορολογική αναμόρφωση και η συμπλήρωση του πίνακα Ι της δεύτερης σελίδας του νέου εντύπου Ν.

- Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. ʼλλες ειδικές απαλλαγές.

- Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

- Εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

- Φορολογητέο εισόδημα από κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών. Τρόπος υπολογισμού.

- Μεταβίβαση τίτλων.

- Είσπραξη ενδοομιλικών μερισμάτων. Είσπραξη μερισμάτων από μη συνδεδεμένες εταιρείες εντός Ε.Ε. Είσπραξη μερισμάτων από μη συνδεδεμένες εταιρείες τρίτων χωρών. Ο πίνακας 3Α1 του εντύπου Ν.

- Υποκεφαλαιοδότηση και ενδοομιλικές συναλλαγές.

- Φορολογικοί συντελεστές εταιρειών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

- Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη. Παρακράτηση φόρου ενδοομιλικών μερισμάτων.

- Πίστωση φόρου αλλοδαπής. Πίνακας ΙΙΙ εντύπου Ν.

- Πίστωση παρακρατημένων φόρων δικαιωμάτων και τόκων. Πίνακες 3Α2 και 3Α3 εντύπου Ν.

- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος και δυνατότητα μείωσης της. Πίνακας ΙΙ εντύπου Ν.

- Τρόπος φορολόγησης οικοδομικών επιχειρήσεων. Οι κωδικοί 100 και 111 του εντύπου Ν.

- Προσδιορισμός του εισοδήματος και φορολόγηση των μη κερδοσκοπικών οντοτήτων. Συμπλήρωση του πίνακα 2.

- Παράδειγμα δικηγορικής εταιρείας.

- Παραδείγματα - εφαρμογές συμπλήρωσης του εντύπου Ν.

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, φορολογικού έτους 2015, απευθύνονται σε λογιστές, επιχειρήσεις, οικονομικούς συμβούλους, οικονομικούς διευθυντές και γενικότερα στις οικονομικές διευθύνσεις εταιρειών.

Σελίδες: 112
ISBN: 9789605625597

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ