Αρχική σελίδα > Oικονομικά - Λογιστικά - Καταστατικά - Πρακτικά - Έντυπα για όλα τα Νομικά Πρόσωπα 2019

Λογιστικά

Συγγραφέας: Astbooks,

Eκδόσεις : ASTBOOKS
Ημ. Έκδοσης:10/2019

Τιμή : 58,50 € (Με ΦΠΑ: 6,00%)

Τιμή Καταλόγου : 65,00 €

Όφελος : 6,50 €(-10%)

Διαθεσιμότητα : Aμεσα διαθέσιμο

προσθήκη στο καλάθι

Περιγραφή:

Δες Περιεχόμενα εδώ

Απόσπασμα του βιβλιου εδώ

Το βιβλίο αποτελεί μία συλλογή χρήσιμων νομικών και φορολογικών εγγράφων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται καταστατικά - ιδρυτικά έγγραφα και υποδείγματα πρακτικών για κάθε τύπο νομικού προσώπου, όπως:
• Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.),
• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
• Ομόρρυθμη Εταιρεία
• Ετερόρρυθμη Εταιρεία
• Αστικοί συνεταιρισμοί
• Αστική Εταιρεία,
• Αφανής Εταιρεία,
• Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)
• Ναυτική Εταιρεία
• Υπεράκτια εταιρεία (offshore)

Αξίζει να τονιστεί ότι όλα τα παραπάνω είναι επικαιροποιημένα με όλες τις τελευταίες αλλαγές που έχουν επέλθει με το ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και το ν. 4601/2019 όσον αφορά τους μετασχηματισμούς, καθώς και όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν στους λοιπούς νόμους του εταιρικού δικαίου (ν. 3190/1955, ν. 4072/2012 κ.ο.κ.)
Επιπλέον, περιλαμβάνονται:
• όλες οι αιτήσεις που σχετίζονται με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
• υποδείγματα συμβάσεων εργασίας
• υποδείγματα συμφωνητικών μίσθωσης
• υποδείγματα (αιτήσεις κλπ) ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)
• έντυπα που απευθύνονται στη Δ.Ο.Υ. και δύνανται να κατατεθούν σε έγχαρτη μορφή

Τέλος, με την αγορά του βιβλίου παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία «Καταστατικά - Πρακτικά – Έντυπα» στο portal της Astbooks, στην οποία είναι ανηρτημένα σε ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΜΗ μορφή με δυνατότητα ηλεκτρονικής αποθήκευσης και εκτύπωσης ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Σελίδες: 374
ISBN: 9786185312619

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ